ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40€

Όροι / Πολιτική Απορρήτου

Όροι / Πολιτική Απορρήτου

Aν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας η επίσκεψή σας και οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται στο παρόν Σημείωμα των Όρων Χρήσης συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις ζημίες, την διαιτησία των διαφορών και την εφαρμογή του ελληνικού νόμου. Καθώς οι δραστηριότητες μας αλλάζουν μονίμως το παρόν Σημείωμα των Όρων Χρήσης μπορεί επίσης να αλλάξει. Είναι δυνατόν να σας στέλνουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιοδικές υπομνήσεις των σημειωμάτων των όρων χρήσης μας, εκτός αν μας υποδείξετε να μην το πράττουμε.

 

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε πληροφορία με χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων. Είναι δυνατόν να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο λόγο όπως τα Newsletter.

Σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω πώλησης ενοικίασης ή ανταλλαγής σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα (τηλ.: 210 4225641) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ενημερωτικά Δελτία / Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Σε περίπτωση που εγγραφείτε σε κάποια λίστα για να λαμβάνετε ενημέρωση από την εταιρεία μας θα έχετε πάντα και την δυνατότητα διαγραφής.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβανόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του κειμένου, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των ψηφιακών downloads, και του λογισμικού, ανήκει στην GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε ή τους προμηθευτές περιεχομένου της και προστατεύονται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε ή των συνεργαζομένων εταιριών της, συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρητών αδειών χρήσης, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι ιδιοκτησία των αντιστοίχων δικαιούχων τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή όχι συνεργαζόμενοι, συνδεόμενοι ή χορηγούμενοι από την GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε.

‘Aδεια και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Με το παρόν σας παρέχουμε μία περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματός της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε . Απαγορεύεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης για την αντιγραφή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων ιδιοκτήτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, της διάταξης ή της μορφής της σελίδας) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε.Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσει ένα hyperlink στην κεντρική σελίδα της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε , υπό τον όρο ότι η σύνδεση δεν θα απεικονίζει την GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε , τις συνεργαζόμενες εταιρίες της ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τους κατά τρόπο εσφαλμένο, παραπλανητικό, αποκλίνοντα ή προσβλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να θεωρήσει μη αποδεκτό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε από τους λογότυπους ή άλλα ιδιόκτητα γραφικά ή εμπορικά σήματα ως τμήμα της σύνδεσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε .

Ακρίβεια των Πληροφορικών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι όταν περιγράφουμε τα προϊόντα μας στην Ιστοσελίδα. Εν τούτοις, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές και τα χρώματα των προϊόντων, οι πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, σύγχρονα ή απαλλαγμένα από σφάλματα.

Αποκήρυξη εγγυήσεων και περιορισμός της ευθύνης

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από την GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε σε βάση “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμη”. η GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, σε ότι αφορά την λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. συμφωνείται ρητά ότι η εκ μέρους σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Στο πλήρες μέτρο που τούτο επιτρέπεται απο το ελληνικό δίκαιο, η GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε . αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα, οι servers της ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από την GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε δεν θα έχει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν θα προκύψουν από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των άμεσων, έμμεσων, παράπλευρων, ποινικών και συνακόλουθων ζημιών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Επισκεπτόμενοι την παρούσα Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τις αρχές της σύγκρουσης νόμων, θα διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ σας και της GAVRILIS GROUP Α.Ε.Β.Ε ή των συνεργαζομένων εταιριών της.

Πολιτικές Ιστοσελίδας, Τροποποίηση και Διάκριση Διατάξεων

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις άλλες πολιτικές μας που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Οι πολιτικές αυτές διέπουν επίσης την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να κάνουμε αλλαγές στις πολιτικές της Ιστοσελίδας μας και στους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Αν οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς θεωρηθεί άκυρος, ανενεργός ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο, αυτός ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί διακεκριμένος και δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων.